Komárno na dobových pohľadniciach

Komárom története képeslapokon

OPIS KNIHY - Leírás

Knižná publikácia bola zostavená ako album
s 320 pohľadnicami, na ktorých spoznáte historickú tvár objektov,
ulíc a námestí mesta Komárna z obdobia prvej polovice 20. storočia.
V knihe sa nachádzajú dobové pohľady do minulosti mesta
s typickými, ale aj menej známymi miestami.

A könyvkiadvány, albumként 320 képeslapot tartalmaz,
amelyeken megismerheti Komárom történelmi arculatát,
épületeit, utcáit és tereit a 20. század első feléből.
A könyv bemutatja a város múltjának tipikus,
de kevésbé ismert korabeli helyeit is.

Knižná publikácia bola zostavená ako album
s 320 pohľadnicami, na ktorých spoznáte historickú tvár objektov, ulíc a námestí mesta Komárna z obdobia prvej polovice 20. storočia. V knihe sa nachádzajú dobové pohľady do minulosti mesta s typickými, ale aj menej známymi miestami.

A könyvkiadvány, albumként 320 képeslapot tartalmaz, amelyeken megismerheti Komárom történelmi arculatát, épületeit, utcáit és tereit a 20. század első feléből. A könyv bemutatja a város múltjának tipikus, de kevésbé ismert korabeli helyeit is.

OBJEDNÁVKA-RENDELÉS
AUTOR - SZERZŐ: Ľudovít Gráfel

Komárno na dobových pohľadniciach
Komárom története képeslapokon

Limitovaný počet vydania – limitált példányszámú kiadás

Dodacia adresa – Szállítási cím

Fakturačná adresa – Számlázási cím

Súhlasím s obchodnými podmienkami a so spracovaním mojich osobných údajov – Egyetértek az általános üzleti feltételekkel és elfogadom a személyes adatok feldolgozását a megrendelések feldolgozásához.